ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຄະນະເພສັຊສາດ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ທ່ານ ປອ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ
ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະເພສັຊສາດ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ທ່ານ ປອ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວາລະໄດ້ຮັບລາງວັນ International Exchange Contribution Award ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນາໂກ້ຢ້າ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2023