ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ພິທີປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາເພສັຊສາດປີທີ 1 ສົກສຶກສາ 2023-24
ວັນທີ 20/10/2023: ຄະນະເພສັຊສາດເປີດປະຖົມນິເທດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພສັຊສາດປີທີ 1 ສົກສຶກສາ 2023-24 ທັງ 4 ຫລັກສູດຄື: ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີສາຂາວິທະຍາສາດເພສັຊກັມ, ບໍລິບານເພສັຊກັມ, ການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ