ຄະນະເພສັຊສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ
ໜ້າຫຼັກ
ຄູອາຈານທີ່ເປັນສິດເກົ່າຂອງຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ສະແດງຄວາມຍິນດີ
ຄູອາຈານທີ່ເປັນສິດເກົ່າຂອງຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ນະຣິນ ຈັນທຣະສິຣິ ທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແຫນ່ງຄະນະບໍດີ ຄະນະເພສັຊສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ